FB NAGRADNA IGRA-IGRALNICA

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je Zavod 1-2-3, Center socialnih in izobraževalnih aktivnosti, Pot za Bistrico 65, 1230 Domžale

Nagrada

V nagradni igri bo podarjena nagrada, ki jo prispeva Zavod 1-2-3 (5x darilni bon za lego igralnico).

Nagradna igra poteka

Nagradna igra poteka od 14.12.2019 do vključno 18.12.2019.

Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe, ki so državljani Republike Slovenije. V sodelovanje se vključijo tako, da objavo o nagradni igri na Facebooku delijo in všečkajo našo Facebook stran.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Zavodu 1-2-3 in njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre. Če je v igri izžrebana katerakoli izmed oseb, ki v igri ne sme sodelovati, se žrebanje avtomatsko ponovi.

Potek nagradne igre

Žrebanje nagrade bo v četrtek, 19. 12. 2019.

Žrebanje ne bo javno. Opravljeno bo s pomočjo platforme: Pick a random winner. Zmagovalec je lahko nagrajen le enkrat. Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.

Rezultati žrebanja in prevzem nagrad

Nagrajenec (ime in priimek) bo istega dne kot bo izžreban objavljen na facebook profilu Zavod 1-2-3. Vsak udeleženec nagradne igre s sodelovanjem v nagradni igri izrecno soglaša z objavo njegovega imena in priimka na Facebook profilu Zavod 1-2-3, v primeru, da bo nagrajen.  Če se dobitnik nagrade na obvestilo najpozneje v 7 dneh ne bo odzval, bo organizator štel, da dobitnik nagrade ne želi prevzeti in je organizator prost vsakršnih obveznosti do nagrajenca.

Najpozneje do prevzema nagrade je zmagovalec nagradne igre dolžan posredovati osebne podatke ime, priimek, naslov stalnega prebivališča in navesti svojo davčno ter telefonsko številko. Če zmagovalec ne posreduje organizatorju navedenih dokumentov in podatkov, ni upravičen zahtevati izročitev nagrade od organizatorja.

Varovanje podatkov

Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov nagrajencev in jih brez izrecnega dovoljenja sodelujočega v nagradni igri ne bo hranil, obdeloval, uporabljal niti posredoval tretjim osebam. Kdor sodeluje v nagradni igri, se strinja, da se zbrani osebni podatki hranijo v Zavodu 1-2-3 ter uporabijo za namen obveščanja o novostih oz. ponudbi Zavoda 1-2-3, za izdelavo tržnih analiz in prilagoditve obveščanja glede na morebitno segmentiranje ponudbe.

Pridobljene osebne podatke bo Zavod 1-2-3 skrbno varoval in uporabljal v skladu z zakonom ter samo za namen, za katerega so pridobljeni. Varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki pridobljeni v nagradni igri uporabljajo za namen obveščanja o novostih poslovanja ali ponudbi Zavoda 1-2-3 za izdelavo tržnih analiz in prilagoditve obveščanja glede na morebitno segmentiranje ponudbe, mora poslati zahtevo na info@zavod123.si, organizator pa bo ustrezno preprečil takšno uporabo osebnih podatkov.

Pravila nagradne igre

Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na spletni strani na zavod123.si. Organizator lahko spreminja pravila igre, o čemer bodo udeleženci obveščeni na spletni strani zavod123.si. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni s pravili in se zavezujejo da jih bodo upoštevali. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave bodisi v tiskani elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Z nagradno igro smo zaključili.

Nagrajaenka nagradne igre je Špela Anžič .

Čestitamo!