Enostavni mehanizmi, 5+ let

Program: DUPLO mehanizmi – Simple Machines

O DELAVNICAH

Predšolski otroci se spoznajo in aktivno sestavljajo oz. se igrajo s posebnimi kockami, ki imajo dele kot so zobnik, jermen, gred, polž, pesto in podobno, torej mehanskimi deli strojev. Preko kock in sestavljanja spoznavajo mehansko delovanje kompozicij. Gradijo  s skupinskim oz. timskim delom preko lažjih delovnih nalog.

Program LEGO® ENOSTAVNI MEHANIZMI,  otrokom omogoča praktično raziskovanje delovanja strojev oziroma sestavljenih elementov. Otroci se naučijo reševanje osnovnih problemov in komunikacijskih sposobnosti tudi skozi spoznavanje  poklicev (inženir, gradbenik,…).

Program otrokom ponuja izjemno paleto znanj iz 21. stoletja, spodbuja lažje razumevanje tehnologije, strojništva, fizike in matematike. Tesno pa dejavnost povezuje z naravo in družbo in tudi tujim jezikom. Sprva gre za dejavnost s kockami DUPLO sistema, nato čez čas uporaba sistema TEHNIC kock.

POUČNO

 • Program LEGO® Education SIMPLE MACHINES sistem LEGO® Duplo in LEGO® tehnic
 • Spoznavanje s fiziko (na primer kako hitro se lahko predmet vrti, kakšno silo uporabljamo pri premikanju, uporaba veznih sredstev – zobnik, jermen)
 • Spoznavanje z matematiko (različne barve, razvrščanje/sortiranje, števila, štetje)
 • Raziskovanje socialnega področja (otroci delajo v tandemih, med seboj se dogovarjajo, pogovarjajo, določajo pravila,…)
 • Vključevanje umetnosti (vsaki kompoziciji dodajo svoje elemente, dodatke in izdelajo pripomočke – klančino, žogice,…)
 • Opazovanje in poimenovanje mehanizmov
 • Učenje sestavljanja procesno
 • Testiranje, primerjanje podatkov oz. ugotovitev

KREATIVNO

 • Otroci se s sestavljenimi kompozicijami igrajo, jih dodelujejo, nadgrajujejo ali popolnoma preoblikujejo v drugačno kompozicijo.
 • Uporabljamo programe LEGO® Education in proste kocke iz komercialnih programov.
 • Dodajamo naravne in umetne materiale
 • Primerjamo vpliv, delovanje in cilje

ZABAVNO

 • S kompozicijami se zabavajo preko igre in tudi občasno tekmujejo
 • dodajo svoj ustvarjalni element z žive ali nežive narave
 • dograjujejo in skozi igro spoznavajo naravoslovno obarvane tematike
 • Projekte si medsebojno predstavljajo