GOSTOVALI NA OŠ ROJE, projekt S KOCKO NA DLAN

Izvedli smo projekt “S kocko na dlan”.

19.6.2017 smo se igrali z otroki z OŠ ROJE. Dve skupini otrok smo vodili skozi izzive in projekte. Otroci so se zabavali s kockami in resnično so pokazali, da lahko tudi razmišljajo izven okvirjev, inovativno in zanjo povezati vsebine med seboj.

Delavnica s kockami, kjer so otroci s posebnimi potrebami imeli možnost, da so se  individualno, v parih in  skupinsko lotili reševanja različnih izzivov in nalog.

Namen:

– krepitev motoričnih sposobnosti,

– izražanje ustvarjalnosti,

– krepitev sposobnosti ustnega izražanja,

– premagovanje zastavljenih izzivov z ustvarjalnimi pristopi,

– izboljšati komunikacijo v skupini.

Cilj:

– izvedba 2 delavnic za otroke s posebnimi potrebami,

– otroci se z različnimi, ustvarjalnimi pristopi lotijo reševanja izzivov.

Brezplačno delavnico je omogočila tudi OBČINA DOMŽALE s SOFINANCIRANJA PROJEKTOV IN PROGRAMOV DELA Z MLADIMI V LETU 2017.

Kocka  na dlan
Simple Machines
Merimo z roko
gradimo vizualno
razvrščamo določeno
igramo se aktivno
kdaj-kako se zavrti
pišemo
se pogovarjamo

razvrščamo
uporabaljamo
zgradimo
pišemo
sestavljamo
oblikujemo