LEGO® obrazložitev
Na spletnih straneh Zavoda 1-2-3,  boste velikokrat zasledili ime podjetja LEGO. To ime je zaščiteno, zato objavljamo:

The name LEGO is a registered trademark of the LEGO Company. Copyright 2017.

Ime LEGO je zaščitena blagovna znamka podjetja LEGO. © 2017.