Mala robotika (5-6let)

Program Mala robotika – Simple Machines

Program MALE ROBOTIKE lahko izvajamo tudi kot obogatitveno dejavnost v času varstva prim. 9-10:45. Pišite nam za ponudbo. info@zavod123.si

Mala robotika se v vrtcu  prepoznava, kot razvijanje pomembnih kompetenc 21. stoletja. Delavnice, vsebina in strokovna izveda pomembno prispevajo h kakovosti kurikula v vrtcu.

PROGRAM

Otrok preko igre spodbuja radovednost za raziskovanje in učenje. Spodbuja razvoj socialnih veščin, sodelovanje in komunikacijo s svetom okoli sebe. Pristop predšolskim otrokom omogoča, tandemsko delo, kjer otroci praktično raziskujejo delovanje strojev oz. sestavljenih elementov (mehanskih robotov). Naučijo se osnovnih rešitev problemov in komunikacijskih sposobnosti skozi spoznavanje poklicev (inženir, gradbenik). Program otrokom ponuja izjemno paleto znanj 21. stoletja, razumevanja na področju tehnologije in strojništva in tudi fizike in matematike.

LEGO PROGRAM: Simple Machines.

Program je namenjen otrokom od 5 do 7 leta.

PRIMER AKTIVNOSTI_spoznavamo plovnost_film

Otroci spoznavajo mehansko delovanje kompozicij. Vsebina je povezana s fiziko (sile na klancu, vzvodi..), matematiko (barve, števila. štetje) in socialnim področjem (pogovor, dogovor, medsebojna pomoč,…).

Program vsebuje 8 modelov s slikovnimi navodili za individualno sestavljanje v parih.

POUČNO:

  • Spoznavanje s fiziko (kako hitro se predmet vrti, kakšno silo uporabimo pri premikanju, uporaba veznih sredstev – zobnik, jermen)
  • Spoznavanje z matematiko (otroci spoznajo različne barve, razvrščanje,
    Otroci se s svojimi kompozicijami igrajo.

    sortiranje,spoznajo števila, štetje, prirejanje)

  • Raziskovanje socialnega področja (otroci delajo v tandemih, med seboj se dogovarjajo, pogovarjajo, določajo pravila med seboj…)
  • Spoznavajo umetnost (vsaki kompoziciji otroci dodajo svoje elemente, dodatke, in izdelajo pripomočke – klančino, žogice…

KREATIVNO:

  • Otroci se z kompozicijami igrajo, jih dodelujejo, nadgrajujejo, ali popolnoma preoblikujejo v drugačno kompozicijo.

ZABAVNO:

  • Z kompozicijami se otroci igrajo, dodajo svoj ustvarjalni element, dograjujejo in se s svojimi kreacijami na svoj način zabavajo.

*Na voljo za razgovore v zvezi z organiziranjem aktivnosti (delavnice, tehnični dnevi, dogodki,..) v vašem kraju (cilj: zajeti celotno Slovenijo s programi LEGO® Education.)

URNIK DELAVNIC