V vrtcu Dol pri Ljubljani se otroci v skupini Simple Machines učijo razumevanja, kako in s kakšnim namenom postavimo določene elemente kot je os, zobnik, jermen, škripec v določeno funkcijo.
Trenutno je skupina šlas kozi letne faze projektov (8), trenutno pa je v fazi ugotavljanja, raziskovanja, učenja, inovativnost in spoznavanja.
Otroci uporabljajo znanja v različnih konstrukcijah, razlagajo zakaj in čemu so to zgradili in kakšno funkcijo določen objekt ima. Vsako enoto dobijo tudi izziv, ki se ga lotijo tandemsko. Svoj “projekt” zavzeto razlagajo celotni skupini, tako zanjo in zmorejo predstavljati in zagovarjati svoje delo.
Delavnice bodo potekale vse do konca maja.
Topli dnevi bodo zagotovo primerni za igro na prostem, kjer bomo ugotavljali-preizkušali naše konstrukcije v naravi. Otroci bodo še na  učinkoviti sprejemali informacije in se učili.
POUČNO-KREATIVNO-ZABAVNO!