Robotika (9 let+)

Puppy.

Program: MINDSTORMS ®

*Na voljo za razgovore v zvezi z organiziranjem aktivnosti (delavnice, tehnični dnevi, dogodki,..) v vašem kraju (cilj: zajeti celotno Slovenijo s programi LEGO® Education.)

LEGO® Mindstorms® je program, ki temelji na sestavljanju in programiranju robotov.

Otroci preko programa razvijajo nove ideje, se srečujejo s problemi in jih rešujejo. Srečajo se s samim sestavljanjem robotov, delovanjem različnih komponent (motorji, senzorji), uporabe računalnika, programiranja robotov, znanostjo (fizika, matematika, mehatronika,…) in tujim jezikom (angleščina). Na delavnicah otroci pridobivajo znanja preko najboljše metode učenja robotike.

Program LEGO® Mindstorms® je namenjen otrokom in odraslim od približno 10. do 21. leta starosti.

POUČNO:

  • Spoznavanje povezave med računalnikom in robotom oz. delovanjem mehaničnih konstrukcij.
  • Med programiranjem se učijo o delovanju senzorjev, motorjev, matematičnih funkcij, strojništva, fizike…
  • Z reševanjem problemov, katerih zahtevnost je prilagojena otrokovemu znanju in starosti se učijo dela v skupini
    Gyro boy – sestavljen iz kompleta.

    in skupnega reševanja problemov oz. projektnih izzivov.

KREATIVNO:

  • Otroci robote nadgrajujejo, preoblikujejo in jih opazujejo, preizkušajo.
  • Otrok se sooča z projektno problematiko in jo s so-udeležencem aktivno rešuje.

ZABAVNO:

  • Otroci se z roboti igrajo in premagujejo ovire in probleme in preizkušajo sisteme.

URNIK DELAVNIC TUKAJ.