MNENJE UČITELJA O DELAVNICAH ROBOTIKE

MNENJE SREDNJEŠOLSKEGA UČITELJA

  1. Branko Vrečar dipl. inž., učitelj – svetnik, Srednja tehniška šola, ŠC Kranj

Robotika je najučinkovitejša metoda urjenja tehniškega opismenjevanja otrok. Združuje področja elektronike, mehanike in računalništva, ki so dandanes povsod okoli nas.

Šolski programi so prepolni splošnih družboslovnih znanj, polnih podatkov.

Izdelava izdelkov mlade na prijazen način uči algoritmičnega razmišljanja, ki je izrednega pomena za vsakega človeka (do rezultata pridemo po vrsti in sistematično).

Po vrsti in sistematično mladi izdelajo izdelke od enostavnih do zahtevnejših. Z vsakim zaključkom rezultate svojega dela vidijo, testirajo in izboljšujejo. To jih motivira v še bolj temeljito branje, opazovanje, razmišljanje, ugotavljanje, pogovarjanje in izdelovanje novih in novih izdelkov – robotkov.

Samo navidezna resničnost učenja s programskimi orodji zgolj na računalnikih je veliko premalo. Mlade velikokrat celo zavaja in jih odtujuje od realnih življenjskih situacij in upoštevanja praktičnih možnostih.

Učenje Robotike s didaktičnimi kompleti LEGO® zelo priporočam vsem mladim, ne glede na spol in starost.

Pridobili bodo spretnosti in veščine in se že mladi naučili timskega pristopa dela v skupini in vse to jim bo zelo koristilo v številnih področjih dela in življenja.

Učimo se razmišljati enostavno in logično in delati po vrsti in sistematično.