OŠ Bičejve, zaključek delavnic robotike.

Otroci OŠ Bičevje so v šolskem letu 2017/18 uporabljali poučni program robotike, program LEGO® WeDo 1.0., ki je napredni program za kreativno razvijanje idej in reševanje problemov, tudi prvi koraki programiranja. Vsaka enota se obravnava glede na temo, otroci so se spoznavali s kockami, senzorji, zobniki, jermeni, gradniki, motorčki in vse povezali z računalnikom preko US priključka.

V drugi polovici leta so otroci že uporabljali, program LEGO® WeDo 2.0., ki je napredni program za kreativno razvijanje idej in reševanje problemov. Podobno kot WeDo1 smo se spoznavali z senzorji, zobniki, jermeni, gradniki, motorji, osmi, vezmi s programsko  povezavo bloototh. Osnove programiranja smo nadgradili tudi z lastnimi projekti in domišljijo.

Otroci so ob tem razvijali svoje veščine v znanosti, tehnologiji, programiranju, matematiki, medsebojni komunikaciji in sodelovanju.

Temeljili smo na poučnem delu, kot je:

  • Spoznavanje z računalništvom (povezava med računalnikom in kocko, navodila dobijo preko računalnika, tam tudi programirajo)
  • Spoznavanje z znanostjo (spoznajo različne elemente delovanja kompozicij, kako se predmet vrt, kakšne sile poznamo, moč motorja, uporaba jermena…)
  • Spoznavanje tujega jezika (program je v angleščini, zato se otroci spoznajo z osnovnimi pojmi – play, stop…)
  • Naučijo se sodelovanja (delajo v tandemu, poudarek je na medsebojnem dogovoru, pogovoru, iskanju skupnih rešitev)

Otroci so preko najboljše metode učenja robotike na delavnicah pridobili odlično paleto znanj 21. stoletja.

Z veseljem z Vami.

Ekipa ZAVODA 1-2-3