»POMANJKANJE KOMPETENC NA TRGU DELA V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA USPEŠNO TRAJNOSTNO GOSPODARSKO RAST«

»POMANJKANJE KOMPETENC NA TRGU DELA V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA USPEŠNO TRAJNOSTNO GOSPODARSKO RAST«

Tudi to je tema in raziskovanje v našem Zavodu 1-2-3. Čeprav še nimamo zaposlene osebe za stalen razvoj zavoda in s tem zagotovljeno rast in razvoj same institucije, delamo dobro in v toku s časom. Raziskujemo, se udeležujemo, pregledujemo in prispevamo in iščemo rešitve, odgovarjamo na potrebe časa in skušamo iskati poti, da v šolski sitem počasi in vztrajno vnašamo spremembe načina učenja, drugačne pristope, inovativne rešitve in vpogled, kaj vse se da in kako bi se lahko učili na drugačen način.

Naš cilj je;  Povečati zanimanje otrok in mladih za tehnične poklice oz. izobraževanje tehničnih smeri tudi na področju IKT naprav in temu vztrajno sledimo. Tega si želimo in tu poslušamo trg, ki vztrajno kriči » Potrebujemo kader, ki zna inovirati, reševati težave skupaj in delovati kot tim«.

Udeležili smo se prvega hibridnega posveta v Državnem svetu RS.

V posvet je 4.12.2018, državni svet republike Slovenije vključil in povezal v sodelovalno skupnost najširšo strokovno in zainteresirano laično javnost.

 Posvet z naslovom »POMANJKANJE KOMPETENC NA TRGU DELA V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA USPEŠNO TRAJNOSTNO GOSPODARSKO RAST« je imel namen seznaniti nas z dogajanjem na pereči tematiki, kot je POMANJKANJE KOMPETENC NA TRGU DELA.

Več deležnikov od ministrstev do gospodarstvenikov, zbornic, podjetnikov, šolnikov in tudi raziskovalcev in delodajalcev  je povedalo svojo plat zgodbe in kako se z tem problemom kot je kompetence na trgu dela, soočajo.

Naše zanimanje je pritegnila beseda na  razvoj šolstva in uvajanje novih metod in prakse oz. bolj praktičnih doživljanj otrok v šolskem sistemu in s tem povečanje razumevanja, kaj sploh je potreba na trgu delodajalcev.

Znanje in teorija je resnično pomembna, a v istem obsegu so pomembne praktične izkušnje z materiali, ki so v podjetjih,  stroji, ki so del učnega in poučnega sistema, novitete na področju IKT naprav, vse od poklica frizer do inženir.

Naši otroci skozi igro in inovativnost s pomočjo didaktike in materiala LEGO® Education spoznavajo in se učijo praktičnih rešitev, ki bodo slej ko prej otroku prinesla lažja razumevanja in odkrivanja novosti, inovativnost in podlago za uspešno iskanje rešitev. Sodelovanje v tandemu, trojicah ali ekipi pa je potreba trga dela, so poudarjali tudi gospodarstveniki na tem slovenskem posvetu.

V zborniku agende za trajnostni razvoj do leta 2030-trajna prihodnost Evrope je vključena tudi Slovenija in si je zadala res jasne cilje, ki jim bo vztrajno sledila.

 1. ZDRAVO IN AKTIVNO ŽIVLJENJE
 2. ZNANJE IN SPRETNOSTI ZA VISKO IN KVALITETNO ŽIVLJENJE VSEH
 3. DOSTOJNO ŽIVLJENJE ZA VSE
 4. KULTURA IN JEZIKI GLAVNI CILJI ZA NACIONALNO IDENTITETO
 5. EKONOMSKA STABILNOST
 6. KONKURENČNI IN SOCIALNO ODGOVORNI PODJETNIŠKI IN RAZISKOVALNI CENTER
 7. VKLJUČUJOČ TRG DELA IN KAKOVOSTNA DELOVNA MESTA
 8. NIZKOOGLJIČNO KROŽNO GOSPODARSTVO
 9. TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE NARAVNIH VIROV
 10. ZAUPANJE VREDNI PRAVNI SISTEM
 11. VARNA IN GLOBALNO ODGOVORNA SLOVENIA
 12. UČINKOVITA VLADA IN VISOKO UČINOVITO UPRAVLJANJE JAVNIH STORITEV

V programu agende 2030 si je Slovenija zadala tudi uporabo znakov trajnostnega razvoja, ki jih označuje za cilje trajnostnega razvoja. Le ti so dobro opredeljeni TUKAJ.

Zavod 1-2-3 spada v cilj št.4. KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE in dejstvo je, da bomo tem ciljem in potrebam trga vztrajno sledili, tudi skupaj z drugimi deležniki, kot so podjetniki, gospodarstveniki in tudi izobraževana veja oblasti, kot tudi oblast sama.

Veselimo se novih izzivov in sodelovanju z gospodarstvom in izobraževanjem. Več o nas na www.zavod123.si

POUČNO-KREATIVNO-ZABAVNO!

Zavod 1-2-3, center socialnih in rekreativnih aktivnosti