Strokovni sodelavci Zavoda 1-2-3

V Zavodu 1-2-3 se formirajo delovne ekipe, ki aktivno delujejo na več področjih programov dela s kockami.


EKIPA LEGO® EDUCATION

Vodijo poučne LEGO® izobraževalne programe. Trenutno imamo 19 usposobljenih strokovnih sodelavcev, ki obvladajo področja izobraževalnih programov za otroke.

Slike


EKIPA KOCKA IZZIV

Ekipa je usposobljena za izvajanje animacij v zvezi s kockami, predstavitev v zvezi s programi Zavoda 1-2-3 in izvajanje varstva za otroke v povezavi s kockami.


EKIPA KOCKA NA 3

Je formirana skupina, ki izvaja predavanja na teme:

Gre za usposobljene strokovne sodelavce, ki imajo tudi nekaj dodatnega znanja s področij zdravja, sociale, psihologije, pedagogike, andragogike..

V ekipo vabimo ljudi, ki jih zanima drugačno posredovanje znanja, kjer je kocka orodje.


EKIPA SERIOUS PLAY

Je skupina strokovni sodelavcev z veljavno mednarodno licenco LEGO®FELICITATOR. Sodelujemo z izobraženim in izkušenim kadrom s področja LEGO® SERIOUS PLAY. Poleg usposobljenih felicitatorjev imajo dodatne strokovne sodelavce, ki so mentorji in  pomočniki.