SPET USPEŠEN PLAVALNI TEČAJ Z ROBOTIKO V TEDNU OD 9-13.7.2018

Spet je za nami aktiven teden robotike. Tokrat smo se z robotiko spoznavali skozi ure MALE ROBOTIKE, natančneje programom LEGO Simple Machines.

Mladi junaki so šli skozi poučne faze kot primer:

  • Spoznavanje s fiziko (kako hitro se predmet vrti, kakšno silo uporabimo pri premikanju, uporaba veznih sredstev – zobnik, jermen)
  • Spoznavanje z matematiko (otroci spoznajo različne barve, razvrščanje, sortiranje, primerjanje).
    Otroci se s svojimi kompozicijami igrajo
    sortiranje,spoznajo števila, štetje, prirejanje)
  • Raziskovanje v tandemih, medsebojno  dogovarjanje, pogovarjanje, določanje pravil med seboj…)
  • Spoznavajo umetnost (vsaki kompoziciji otroci dodajo svoje elemente, dodatke, in izdelajo pripomočke – klančino, žogice…

Svojo kreativno fazo so izvajali v kompozicijah s katerimi se igrajo, jih dodelujejo, nadgrajujejo, ali popolnoma preoblikujejo v drugačno.

Vsi udeleženci so prejeli diplomo za udeležbo v 5 urah Male robotike.

Veseli smo, da je z nami vse več otrk, ki si želijo igralit, spoznati, zabavati in poleg tega tudi kaj novega naučiti.

POUČNO-KREATIVNO-ZABAVNO!