STROKOVNI SODELAVCI

V Zavodu 1-2-3 imamo zasnovane delovne ekipe, ki aktivno delujejo na različnih področjih programov dela s kockami:

EKIPA LEGO EDUCATION

Mentorji, ki vodijo LEGO izobraževalne programe (delavnice robotike). Trenutno imamo 19 usposobljenih strokovnih sodelavcev, ki obvladajo področja izobraževalnih programov za otroke.

EKIPA KOCKA IZZIV

Mentorji so usposobljeni za izvajanje animacij v zvezi s kockami, predstavitev  v zvezi s programi, ki jih izvajamo ter izvajanje varstva za otroke v povezavi s kockami.

EKIPA KOCKA NA 3

Je formirana skupina, ki izvaja predavanja na temo: z igro proti demenci, umo vadba, lego za možgansko nego. Gre za usposobljene strokovne sodelavce, ki imajo tudi nekaj dodatnega znanja s področji zdravja, socialne, psihologije, pedagogike, andragogike. V ekipo vabimo ljudi, ki jih zanima drugačno posredovanje znanja, kjer je kocka orodje. 

EKIPA SERIOUS PLAY

Je skupina strokovnih sodelavcev z mednarodno licenco LEGO® FELICITATOR. Sodelujemo z izobraženim in izkušenim kadrom s področja LEGO® Serious Play®. Poleg usposobljenih felicitatorjev imajo strokovne sodelavce, ki so mentorji in pomočniki.