Ustvarjalne zgodbe, 7+ let

Story Starter

Skupina udeležencev raziskuje, oblikuje in ustvarja strip v programski platformi LEGO Education StoryStarter. Program otroke motivira na njihove sposobnosti, da se lotijo branja, pisanja ter pripovedovanja zgodb. V našem primeru jih motivira tudi v ustvarjanje lastne zgodbe v obliki stripa, knjige ali plakata.

Program poteka vsako soboto v času odprtja kocka igralnice od 9-11:00.

Program smo prijavili v razpisno dokumentacijo javnega razpisa za sofinanciranje programov in dela z mladimi na občini Domžale. Zato je za (15) udeležencev brezplačen.

Program je namenjen otrokom od 7 leta dalje.

Cilj aktivnosti:

  • Jezik kot objekt igre,
  • spodbujanje ustvarjalnosti,
  • spodbujanje jezikovne zmožnosti (artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija itn.),
  • spoznavanje in uporaba simbolov pisnega jezika,
  • otrok razvija jezikovno izražanje in aktivno uporablja informacijsko tehnologijo kot pripomoček za ustvarjanje literarnih del.

Program omogoča Občina Domžale.