VKLJUČUJOČA ŠOLA, NACIONALNA KONFERENCA

Varno in spodbudno učno okolje.

Direktorica Zavoda 1-2-3, Mojca Grojzdek se je udeležila nacionalne konference  »Varno in spodbudno učno okolje«. Mojca je bila na začetku konferenca sicer nekoliko razočarana nad vsebinami in razglabljanji v zvezi z razvojem šolstva v Sloveniji a pove, da je pod črto bila konferenca dobra in bi bilo potrebno več podobnih aktivnosti izvajati tudi v prihodnosti.

Ga,. Grojzdek je za našo spletno stran spisala kratek povzete svojega videnja na pogovore o vključujoči šoli.

VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE

Tematike, ki so se zvrstile:

  • Varno in spodbudno učno okolje v vrtcu in šoli.
  • Ključni poudarki z regijskih posvetov.
  • Ogroženo pedagoško poslanstvo?
  • Varno in spodbudno okolje za učence, učitelje in ravnatelje.
  • Učenci in dijaki v varnem spodbudnem učenem okolju v šoli.

V teh predavanjih smo slišali nekaj praktičnih primerov. Precej je bilo govora o otrocih s posebnimi potrebami in njihovih starših. Kaj narediti, kako se usmeriti in reagirati. Nekaj govora tudi o zakonu, merilih in avtoritetah učiteljev oz. ravnateljev.

FOTO: http://www.asap4all.com/alejandro-adler/

Poslušali so zanimivo predavanje dr.  Adler Alejandra s centra za pozitivno psihologijo, Univerza v Pensilvaniji. Adler slikovno pokaže teflon pred mnogimi leti. Tisti na steni in tistega danes. Podari, da smo pozorni na razliko. Napredek je jasen, viden in funkcionalno izjemno uspešen.  Nato pokaže fotografijo učilnice napr. v letih 1950 in danes. Razlike praktično ni. Razen materiali so drugačni. Tu se imamo resnično za zamisliti! Poudari izpite in njihov pomen. Predstavi nekaj raziskav na tem področju, ki kažejo na uspešnost oz. neuspešnost prisotnosti izpitov oz. izpitnih obdobij. Potrebujemo komplementarna znanja. Učitelji naj ne bomo avtoriteta, ampak mentorji. Potrebno je dobro počutje in pripadnost.

Predstavi nam model državice BHUTAN v Aziji, kjer so otroci v šolah srečni otroci. Učijo se izkustveno, preko materialov v naravi in ne za šolskimi klopmi. Njihovi rezultati znanja in posledično tudi izpitni rezultati so večji kot rezultati običajnih otrok, ki obiskujejo šolske klopi. Nekaj njegovih pogledov najdete tukaj.

Po zanimivem predavanju so sledile delavnice. Bilo je res veliko udeležencev v večini šolnikov učiteljev-ic, vzgojiteljev-ic in res malo oseb z gospodarstva oz. nevladnih organizacij.

Razdeljeni smo bili ve več delovnih skupin kjer smo na kocu morali v vsaki skupini najti najbolj zanimivo temo skupine, ki jo predstavimo vsem 300 in več prisotnim.

Kot predstavnica Zavoda 1-2-3 sem seveda predstavila idejo učenje skozi igro, ki je bila zelo zanimiva prisotnim. Kolega, ki je bil eden redkih s sfere gospodarstva je poudarjal načine gradnje, postavitve in usmeritve učnega okolja. Ker sva s kolegom Hrovat Juretom s podjetja Svet vmes. prevladovala z zanimivo tematiko sva bila izbrana, da le to  predstaviva na veliki okrogli mizi. Jure je podaril zanimivo poučno okolje, jaz pomen tega okolja za poučno in zanimivo učenje.

Srečanje se je končalo s pozitivno mislijo, da so tovrstna srečanja nujno potrebna, da sklenemo vse sfere sodelovanja,, opredelimo kaj in kako se bomo lotili sprememb v današnjem šolskem sistemu in kaj je najpomembnejše, da izluščimo za naše otroke in prihodnost izobraževanja.

Članek zapisala, Mojca Grojzdek

Direktorica zavoda 1-2-3

in predsednica ŠAD MAVRICA

FOTO: https://twitter.com/zrss_si/status/910389814263975938