Prva robotika (8 do 10let)

Program We Do 2.0

Program LEGO® WeDo 2.0 je napredni program za kreativno razvijanje idej in reševanje problemov, tudi prvi koraki programiranja.

We Do 2.0 je nadgradnja programa We Do 1.0, in obravnava malenkost težje strukture kot We Do 1.0.

We Do 2.0

Otroci preko najboljše metode učenja robotike na delavnicah pridobijo odlično paleto znanj 21. stoletja.

Program je namenjen otrokom od  7 do 10 let.

Vsaka enota se obravnava glede na temo, otroci spoznajo kocke, senzorje, zobnike, jemene, gradnike, motorček. Spoznajo se z osnovami programiranja, ki so prilagojena otroški zabavi. Naučimo se uporabljati računalnik.
Otroke na zanimiv način motiviramo v množico tematskih aktivnosti. Ob tem otroci razvijajo svoje veščine v znanosti, tehnologiji, programiranju, matematiki, medsebojni komunikaciji in sodelovanju. Otroci tudi na ta način lahko vidijo kako se spremlja delovanje stvari, ugotavljajo zakaj se elementi vrtijo in zakaj nihajo in zakaj včasih tudi ne delujejo kot bi morali.

Strukture We Do 2.0.

POUČNO:

  • Spoznavanje z računalništvom (povezava med računalnikom in kocko, navodila dobijo preko računalnika, tam tudi programirajo)
  • Spoznavanje z znanostjo (spoznajo različne elemente delovanja kompozicij, kako se predmet vrt, kakšne sile poznamo, moč motorja, uporaba jermena…)
  • Spoznavanje tujega jezika (program je v angleščini, zato se otroci spoznajo z osnovnimi pojmi – play, stop…)
  • Naučijo se sodelovanja (delajo v tandemu, poudarek je na medsebojnemu dogovoru, pogovoru, iskanju skupnih rešitev)

KREATIVNO:

  • Nadgradnja zgrajenih kompozicij
  • Preoblikovanje zgrajenih kompozicij
  • Uporaba drugih materialov (ne samo kocke)

ZABAVNO:

  • Otroci se z kompozicijami igrajo, dodajajo zvoke in se s svojimi kreacijami zabavajo,
  • Gibanja uprizorimo z lastnim telesom

URNIK DELAVNIC TUKAJ