Mala robotika, 5+ let

Paket: DUPLO mehanizmi

O DELAVNICAH

Predšolski otroci se seznanijo s skupinskim delom v programih s kockami LEGO® Education,  ki jim omogoča praktično raziskovanje delovanja strojev oziroma sestavljenih elementov. Otroci se naučijo reševanje osnovnih problemov in komunikacijskih sposobnosti skozi spoznavanje poklicev (inženir, gradbenik,…).
Program otrokom ponuja izjemno paleto znanj iz 21. stoletja, razumevanja na področju tehnologije in strojništva, ter fizike in matematike. Otroci spoznavajo mehansko delovanje kompozicij.

Program lahko izvedemo tudi kot tehniški dan na šoli.

POUČNO

  • Program LEGO® Education DUPLO mehanizmi 
  •  Spoznavanje s fiziko (na primer kako hitro se lahko predmet vrti, kakšno silo uporabljamo pri premikanju, uporaba veznih sredstev – zobnik, jermen)
  • Spoznavanje z matematiko (različne barve, razvrščanje/sortiranje, števila, štetje)
  • Raziskovanje socialnega področja (otroci delajo v tandemih, med seboj se dogovarjajo, pogovarjajo, določajo pravila,…)
  • Spoznavajo umetnost (vsaki kompoziciji dodajo svoje elemente, dodatke in izdelajo pripomočke – klančino, žogice,…)

KREATIVNO

  • Otroci se s sestavljenimi kompozicijami igrajo, jih dodelujejo, nadgrajujejo ali popolnoma preoblikujejo v drugačno kompozicijo.
  • Uporabljamo programe LEGO® Education in proste kocke iz komercialnih programov.

ZABAVNO

  • S kompozicijami se zabavajo, dodajo svoj ustvarjalni element, dograjujejo in skozi igro spoznavajo naravoslovno obarvane tematike.
Close Menu