Robotika, 9+ let

Napredni program, kjer kreativno razvijamo ideje, rešujemo probleme in se spoznamo s programiranjem.

Program: Spike Prime, Mindstorms

O DELAVNICAH

Šolski otroci se spoznajo in aktivno sestavljajo zahtevnejše kompozicije s posebnimi kockami, ki imajo dele kot so senzor, pametna kocka, zobnik, jermen, pesto, polž, gradnik, torej mehanskimi deli strojev. Preko kock in računalnika oz. tablice s programom programiranja »scratch« spoznavajo mehansko delovanje kompozicij. Delujejo skupinsko preko zahtevnejših delovnih nalog.

Spoznajo in aktivno uporabljajo osnove programiranja. Na delavnicah otroke motiviramo v množico tematskih aktivnosti, ob tem pa otroci razvijajo veščine na področju znanosti, tehnologije, programiranja, matematike, medsebojne komunikacije in sodelovanja. Spoznavajo delovanje elementov, ugotavljajo, zakaj se elementi vrtijo in zakaj nihajo, včasih tudi ne delujejo, kot bi morali, iščejo rešitve.

Gre za uporabo programa v začetku aktivnosti Spike Prime in nato tudi Mindstorms.

Za vmesne kreacije in učenje dela z računalnikom uporabljamo tudi kreativne zgodbe robotov s programom StoryStarter, kjer v sklopu letnih delavnic otroke naučimo oblikovati LEGO®strip.

POUČNO

 • Spoznavanje in aktivno delo z računalnikom/tablico in osnovami programiranja v programu Scratch (povezava pametne kocke z računalnikom/tablico preko bluetooth povezave, sestavljanje robota po navodilih preko računalnika, spoznavanje z osnovnimi ukazi za programiranje), oblikovanje stripa s pomočjo LEGO®Education StoryStarter
 • Vključevanje naravoslovja, družboslovja, matematike, fizike, strojništva
 • Spoznavanje z znanostjo (različni načini delovanja kompozicij)
 • Spoznavanje tujega jezika (izrazi s področja programiranja)
 • Sodelovanje v timu (delo v parih, delo v skupinah, skupno iskanje rešitev)
 • Sodelovanje na dogodkih in tekmovanjih

KREATIVNO

 • Vse zgrajene kompozicije nadgradijo po svojih željah
 • Programirajo glede na to kaj si želijo, da robot dela
 • Preoblikovanje zgrajenih kompozicij
 • Uporabimo tudi druge materiale kot primer tulci, les, papir,…
 • V projektu izdelamo različne plakate ali podlage
 •  

ZABAVNO

 • Otroci se s konstruiranjem robotov učijo na zabaven način
 • Pridobivajo različne kompetence, poudarek je na sodelovanju, kritičnem razmišljanju in iskanju rešitev
 • Robota sprogramiramo, lahko z njim tudi gibamo, plešemo in pojemo 
 • Robota-e uporabimo na zanimivih tekmovanjih
 • Igramo se s funkcijami računalnika (snemanje glasov, fotografiranje, oblikovanje fotografij)