Robotika 3

Program temelji na sestavljanju in programiranju naprednejših robotov. 

11 + let
Mindstorms

O DELAVNICAH

Otroci na delavnicah razvijajo nove ideje, se srečujejo s problemi in jih rešujejo. Srečajo se s samim sestavljanjem robotov, delovanjem različnih komponent (motorčki, senzorji), uporabljajo računalnik, programirajo robote, srečajo se z znanostjo (fizika, matematika, mehatronika,…) in tujim jezikom (angleščina). Otroci pridobivajo znanja preko najboljše metode učenja robotike. 

POUČNO

  • Spoznavanje povezave z računalnikom in robotom izroma delovanje mehaničnih konstrukcij
  • Med programiranjem se učijo o delovanju senzorjev, motorjev, matematičnih fuknkcij, strojništva, fizike,…
  • Z reševanjem problemov, katerih zahtevnost je prilagojena otrokovemu znanju in starosti se učijo dela v skupini in skupnega reševanja problemov

KREATIVNO

  • Otroci robote nadgrajujejo, preoblikujejo, jih opazujejo in preizkušajo
  • Soočajo se s projektno problematiko in jo skupinsko aktivno rešujejo

ZABAVNO

  • Otroci se z roboti igrajo, premagujejo ovire in probleme ter preizkušajo sisteme