LEGO® EDUCATION

LEGO® programi imajo različne veje aktivnosti:

URNIK LEGO® Education delavnic  TUKAJ.

Na voljo za razgovore v zvezi z organiziranjem aktivnosti (delavnice, tehnični dnevi, dogodki,..) v vašem kraju (cilj: zajeti celotno Slovenijo s programi LEGO® Education.)

PREDŠOLSKI, ŠOLSKI, SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI.
 • *LEGO® Education  običajno ne najdemo na policah trgovin, z izjemo LEGO® Mindstors EW3.

  *Zakaj LEGO® Education ni na policah trgovin?
  Ker je to izobraževalna veja LEGO® programov. Voditi jih morajo odrasle osebe, ki imajo predhodna znanja na področju LEGO®  EDUCATION programov. Potrebni so pedagoški pristopi in razumevanje programov. Vsaka tematike služi določeni veji pridobivanja znanja in izkušenj. Zato je nujno potrebno strokovno znanje.

  LEGO®  Education

  PREDŠOLSKA VEJA IZOBRAŽEVANJA PREKO LEGO® KOCK

 • Prebuja in odpre  domišljijo.
 • Je odličen način sprejemanja (kreativno raziskovanje, socialno-čustveni razvoj, razumevanje sveta, zgodnja matematika in znanost, jezik in pismenost)
 • Razvijati spretnosti 21. stoletja z metodo učenja »občutimo z rokami«.
 • Spoznavni in govorni razvoj.
 • Socialni in čustveni razvoj.

PROGRAM spodbuja naravno radovednost  otrok skozi raziskovanje in učenje preko igre. Spodbuja razvoj socialnih veščin za sodelovanje in komunikacijo s svetom okoli sebe. Pristop predšolskim otrokom omogoča, tandemsko delo, kjer otroci praktično preko igre raziskujejo delovanje strojev oz. sestavljenih elementov (mehanskih robotov). Naučijo se osnovnih reševanj problemov in komunikacijskih sposobnosti skozi spoznavanje poklicev (inženir, gradbenik). Program otrokom ponuja izjemno paleto znanj 21. stoletja, razumevanja na področju tehnologije in strojništva in tudi fizike in matematike.

LEGO®  Education®

ŠOLSKA VEJA IZOBRAŽEVANJA PREKO LEGO®  KOCK

 • Abstraktni pojmi so iz kock.
 • Rešitve se oblikujejo s konkretnimi elementi.
 • Sodelovanje pri reševanju problemov.
 • »Občutimo z rokami« spodbuja  aktivno učenje.
 • Vse življenjsko učenje.
 • Orodje za premagovanje izzivov.
 • Izboljšanje in razvoja njihovih veščin 21. stoletja.
 • Reševanje problemov, sodelovanje in komunikacija.

Z LEGO® kocko se je  povečala motivacija za sodelovanje, razmišljanje in iskanje rešitev.
Postavljeni so  temelji za vse življenjsko učenje. Z metodo »občutimo z rokami« so rešitve otrokom zbudile naravno željo, raziskati in odkrivati. Šolski otroci tako spoznajo predmete, kot so jezik, matematika, znanost, tehnologija in inženiring bolj učinkovito.

We Do 1.0

Trenutno v Zavodu 1-2-3 razpolagamo s štirimi programi EDUCATION ZA ŠOLSKE OTROKE:

LEGO®  Education

SREDNJEŠOLSKA VEJA IZOBRAŽEVANJA PREKO LEGO®  KOCK

 • Razvijanje kritičnega mišljenja in ustvarjalnih sposobnosti.
 • Povečanje rezultatov pomembnih kurikularnih rešitev »STEM«.
 • Povečanje sodelovanja dijakov in spodbujanje učenja.
 • Doseči cilje kurikula in povečanje učne krivulje.

  StoryStarter

LEGO PROGRAMI ponujajo spretnosti za reševanje in omogočanje tudi kritično mislečih in ustvarjalcev prihodnosti. LEGO® Education progam je si prizadeva za učinkovite, strukturirane učne načrte in pomembne učne rešitve na področju za znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM).
Te rešitve dijakom omogočajo razumevanje zahtevnih predmetov, jih spodbujajo, da razvijajo sposobnosti kritičnega mišljenja, rastejo v svojih idejah in da svoje stvaritve iz LEGO kock privedejo do faze učnih izkušenj.
Nauči se tehnologije na zabaven in privlačen način.
Tovrstni pristopi sprožajo sodelovanje in spodbujanje učenja s postavljanjem dijakov pred reševanje izzivov, ki se lahko nanašajo na tako imenovano »drugačno učenje s tem pristopom«.

Trenutno v Zavodu 1-2-3 raspolagamo z enim programom EDUCATION ZA SREDNJE ŠOLSKE OTROKE:

ZAKLJUČEK.
Pametno je otroka vključiti v LEGO®  Education programe že v zgodnjem otroštvu, kajti otrok dojema stvari, predmete, pojme popolnoma ne obremenjeno in skozi igro. Če lahko zgradi in z rokami občuti svoje delo oz. konstrukcijo, je znanje in vedenje lahko toliko bolj poglobljeno in koristno.

Kjer koli v slovenskem prostoru že ste, verjetno v vaši okolici obstajajo organizacije, ki se ukvarjajo s programi LEGO®  Education, in verjamemo, da naš mladi Zavod 1-2-3 kmalu obišče tudi Vaš kraj. V zavodu nam je

pomembno, da imamo dobre strokovne sodelavce, ki so vešči aktivnosti na področju LEGO®  Education.

Trenutno lahko zagotavljamo pokrivanje osrednje Slovenije, kajti imamo 23 strokovno usposobljenih sodelavcev Zavoda 1-2-3.

POUČNO-KREATIVNO-ZABAVNO !