Spoznajte kocke

Delavnice robotike temeljijo na LEGO® izobraževalnih programih (LEGO® Education), kjer se otroci spoznajo z zabavnim načinom učenja z kockami, uporabo računalnika in programiranjem. 

Programi LEGO Education temelijo na izkustvenem učenju.

Raziskave, ki jih opravlja LEGO fundacija kažejo, da kar 99% učiteljev verjame, da izkustveno učenje povečuje otrokovo samozavest. Kar 93% staršev je mnenja, da izkustveno učenje pomaga ohranjati znanje tudi v prihodnosti. Najbolj zanimivo pa je, da 89% udeležencev oziroma učencev pravi, da jim izkustveno učenje pomaga pri učenju novih vsebin. 87% jih pravi, da si vsebine lažje zapomnijo, 55% pa, da si pri učenju STEAM počutijo bolj samozavestne.

StoryStarter

LEGO® Education, 7+ let

 • Krepitev samozavesti pri oblikovanju besedil, pisanju zgodb in razumevanju literarne vsebine. Z uporabo kock in mini figuric udeleženci skupaj svoje ideje oblikujejo v zgodbo ter jih nato s pomočjo programa LEGO® StoryStarter pretvorili v knjigo, strip ali celo v časopisni članek.
 • Otroci v povezavi s kockami lahko uporabljajo računalnik ali tablico ali telefon.
 • Spoznavajo se tudi s tujim jezikom (angleščina, nemščina…) in oblikovanjem slikovnih in tekstovnih vsebin.

DUPLO mehanizmi

LEGO® Education, 5+ let

 • Otrok spozna delovanje mehanizmov. S tem znanjem lažje razume zgradbo in delovanje naprav.
 • Z izboljšavo mehanizmov raziskuje, oplemeniti razumevanja in spoznanja o delovanju naprave. Metodika dela je odlična priložnost za razvijanje in razumevanje naravoslovnih, mehanskih, ergonomskih (strojnih) konceptov.
 • Vsebina je tesno povezana s fiziko (sile na klancu, vzvodi…), matematiko (barve, števila, štetje…) in socialnim področjem (pogovor, dogovor, medsebojna pomoč…). Udeleženci se spoznavajo z energijo, silo, gibanjem in podobnimi fizikalnimi lastnostmi.
Mala robotika
počitnice

WeDo 2.0

LEGO® Education, 6+ let

 • Otroci se spoznajo s prvimi koraki upravljanja z računalnikom in tablico. Spoznajo, da mehanizmi lahko delujejo tudi preko povezave z elektronsko napravo preko Bluetooth povezave.  
 • Udeleženci spoznajo, da naprave lahko povežejo elemente, ki potujejo po prostoru. Zviša se raven razumevanja in postavljanja vprašanj. Že gradijo zahtevnejše mehanske naprave, kjer so aktivno vključeni tehnični elementi kot so; zobniški blok, zobata letev, pesto, jermeni, jermenice, vzmeti, polži, prenosne kabine, gredi in prenosi in številni drugi mehanskimi deli. Razumevanje, kreativno razvijanje idej in reševanje problemov poteka aktivno.
 • Vsebina je povezana z računalništvom (sestavljanje računalniških zaporedij, programiranje, uporaba in delovanje računalnika…), znanostjo (fizika, strojništvo, energetika…), tujim  jezikom (angleščina, nemščina…).
 • Udeleženci delavnic priložnostno sodelujejo tudi na FIRST LEGO LEAGUE JR.

SPIKE ESSENTIAL

LEGO® Education, 6+ let

 • V osnovi gre za drugačen programski jezik kot je bil udeležencem podan v nižji starostni skupini. Tako imajo udeleženci rednih delavnic dodatna znanja za nadgrajevanje tudi novega programskega jezika, ki jim je znan s šolskih klopi in temelji na Scratchu.
 • Udeleženci spoznajo, da naprave lahko povežejo elemente, ki potujejo po prostoru. Zviša se raven razumevanja in postavljanja vprašanj. Gradijo zahtevnejše mehanske naprave, kjer so aktivno vključeni tehnični elementi kot so; pametna kocka, barvna lučka, senzorji svetlobe, zobniški blok, zobata letev, pesto, jermeni, jermenice, vzmeti, polži, prenosne kabine, gredi in prenosi in številni drugi mehanskimi deli. Razumevanje, kreativno razvijanje idej in reševanje problemov poteka aktivno.
 • Vsebina je povezana z računalništvom (sestavljanje računalniških zaporedij, programiranje, uporaba in delovanje računalnika…), znanostjo (fizika, strojništvo, energetika…), tujim  jezikom (angleščina, nemščina…).
 • Udeleženci delavnic priložnostno sodelujejo tudi na FIRST LEGO LEAGUE JR.
počitnice

SPIKE Prime

LEGO® Education, 9+ let

 • V osnovi gre za drugačen programski jezik kot je bil udeležencem podan v nižji starostni skupini. Tako imajo udeleženci rednih delavnic dodatna znanja za nadgrajevanje tudi novega programskega jezika, ki jim je znan s šolskih klopi in temelji na Scratchu.
 • Je dodatno zanimiv in motivira udeležence s pomočjo igrivih učnih dejavnosti, imajo možnost kritičnega razmišljanja in reševanja bolj kompleksnih problemov, ne glede na njihovo stopnjo znanja. Otroci spoznajo, da mehanizmi delujejo tudi preko povezave z elektronsko napravo preko Bluetooth povezave.
 • Naprave lahko povežejo elemente, ki potujejo po prostoru.  Znatno in bolj nazorno se zviša raven razumevanja in postavljanja vprašanj. Gradijo zahtevnejše in bolj kompleksne naprave, kjer so aktivno vključeni tehnični elementi kot so; pametna kocka, zobniški blok, zobata letev, pesto, jermeni, jermenice, vzmeti, polži, prenosne kabine, gredi in prenosi in številni drugi mehanskimi deli.
 • Kreativno razvijanje idej in reševanje problemov.

  Vsebina je povezana z računalništvom (sestavljanje računalniških zaporedij, programiranje, uporaba in delovanje računalnika…), znanostjo (fizika, strojništvo, tehnika, energetika…), tujim  jezikom (angleščina, nemščina…). Program v uporabi od leta 2020. Udeleženci delavnic priložnostno sodelujejo tudi na FIRST LEGO LEAGUE JR.

 • SPIKE kocke so prilagojene za nadaljevanje v program Mindstorms. 

LEGO® Education, 11+ let

 • Mindstorms že aktivno sledi učnim načrtom in je v šolskem sistemu vse bolj uveljavljen. Šole in tudi Zavodi se udeležujemo zahtevnejših tekmovanj na področju FLL (LEGO League). Udeležnci tovrstnih delavnic imajo izjemno dobra in cenjena predznanja programiranja in razumevanja. Programira se v Scratchu in v grafičnem oz. t.i. ikonskem jeziku.
 • Udeleženci sestavljajo zahtevnejše in kompleksnejše robotske modele jih povezujejo s senzorji za svetlobo, dotik, ultrazvočne in infrardeče signale, »gyro« senzor in z zelo širokim naborom posebej prilagojenih robotskih sestavnih tehničnih elementov kot so: motor, zobniški bloki, zobata letev, pesto, jermeni, jermenice, vzmeti, polži, prenosne kabine, gredi in prenosi in številni drugi mehanskimi deli. Gre za kreativno razvijanje idej in reševanje problemov.
 • Vsebina je povezana z računalništvom (sestavljanje računalniških zaporedij, programiranje, uporaba in delovanje računalnika…), znanostjo (fizika, strojništvo, tehnika, energetika…), tujim jezikom (angleščina, nemščina…). Program v uporabi od leta 2020. Udeleženci delavnic priložnostno sodelujejo tudi na LEGO LEAGUE festivalih oz. tekmovanjih.